Phần mềm Quản lý và Kết nối Mầm non - Coniu

Một số hình ảnh

Coniu - phần mềm quản lý mầm non trực tuyến hỗ trợ công việc quản lý, tổng hợp và báo cáo hàng ngày của nhà trường; cung cấp công cụ kết nối thông minh giữa nhà trường – phụ huynh trên điện thoại.

Mời gọi nhân tài từ ghế nhà trường

Mời gọi nhân tài từ ghế nhà trường

Date

06/06/2019

Category

Hoạt Động

Share